Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Chánh Nghĩa - Thị xã Thủ Dầu Một - Binh Dương

Hiện tại trường THCS Chánh Nghĩa đã có Website riêng. Quý khách vui lòng truy cập vào địa chỉ sau: http://thcs-chanhnghia-binhduong.edu.vn Đây là Website chính thức của trường với đầy đủ thông tin cần thiết. Xin chân thành cảm ơn.

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 1972 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Dương Thị Hào
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 444 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hòa Hiệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hhiep78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2123 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thụy Thúy Vy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ánh Sương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 87 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ductuan1980
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 1281 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hòa Hiệp
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hiepBD
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Toán học
Điểm số 751 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Văn Thơ
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Chánh Nghĩa
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 90 (xem chi tiết)